Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Културна добра од изузетног значаја у фонду нашег музеја

Народна скупштина Републике Србије донела је почетком априла 2021. године Одлуку о проглашењу 720 примерака старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног значаја. Међу овим предметима нашла су се и шест рукописа из збирке Завичајног музеја Јагодина. Иако у законском смислу стари…

Read more