Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пише: Невена Цветковић, виши кустос

Почетком марта Завичајни музеј Јагодина започео је сарадњу са пројектом “ARCHAEOWILD: The Holocene History of Human-Wildlife Conflict and Coexistence: Archaeozoological, Archaeobotanical, Isotopic, Ancient DNA, Iconographic and Written Evidence from the Central Balkans“ којим руководи др Соња Вуковић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Пројекат се реализује у Лабораторији за биоархеологију, уз сарадњу са локалним музејима и научним институцијама у земљи и региону, а финансира га Фонд за науку Републике Србије, у оквиру програма Идеје.

Кроз мултидисциплинарни приступ и различите методе истраживања (археозоологија, археоботаника, анализе древне ДНК и стабилних изотопа, апсолутно датовање, проучавање историјских извора и иконографије) пројекат ARCHAEOWILD се бави истраживањем историје сукоба и суживота људи, дивљих животиња и биљака током холоценa (од мезолита кроз средњи век), на простору централног Балкана. Разумевање ових вишеслојних, често амбивалентних односа између човека и дивљег света кроз време, кључно је за очување природе данас и управљање биодиверзитетом у будућности.

За потребе истраживања пројекта и добијање биомолекуларних података (митохондријална ДНК и стабилни изотопи угљеника и азота) важних за реконструкцију начина исхране и филогеографије аутохтоних врста дивљих сисара, из Завичајног музеја узети су узорци, са костију и зуба мрког медведа и јелена сакупљених током истраживања на археолошком локалитету „Јеринин град“ у селу Војска. Овим археолошким истраживањима је руководила музејски саветник, археолог Смиљана Додић, а таксономска детерминација прикупљених фаунистичких остатака је била поверена вишем кустосу, палеонтологу Невени Цветковић.