Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник

Музеолошка струка, као и служба заштите споменика културе уопште, заснивају своје активности на поступцима усмереним ка чувању и истраживању културних добара, у складу са законским актима, и на њиховом документовању на различите начине.

 

Блог страница на веб-сајту нашег Музеја повремено указује на сложену проблематику и изазове у очувању културно-историјских споменика и баштине у свим њеним облицима. Тако је пре готово годину дана колегиница Јасмина Трајков један блог посветила некада најлепшој палати старе јагодинске вароши, Дому јагодинских трговаца, који је био грађен од 1930. до 1932. године. У том детаљном осврту на грађевину, одлике њеног екстеријера, интеријера и архитекту Момира Коруновића, приложени су многи детаљи из најраније историје палате, као и драгоцени снимци фасада и свечане сале, пре него што је после Другог светског рата згради промењена намена због чега је уследило дозиђивање спрата и неразумно уништавање првобитне фасаде и њене полихромије.

 

У овом блогу приложени су теренски снимци сале некадашњег Трговачког дома током обиласка објекта 2007. године, након што је Музеј добио на поклон накнадно пронађени портрет Петра Таушановића, рад Викентија Иванова, који се првобитно налазио у једном од медаљона свечане сале. Снимци показују извесност непрекидних дисконтинуитета домаће културе, о чему сведоче државни грбови СФР Југославије и СР Србије постављени преко сецесијске орнаментике. Судбина овог несрећног објекта је неизвесна, али је зато вишедеценијски однос према сопственој баштини на овом примеру очигледан.