Skip to content Skip to footer

Бранислав Цветковић

Brief info

Бранислав Цветковић, историчар уметности, музејски саветник Завичајног музеја Јагодина у Уметничком одељењу. Задужен је за вођење збирака фреско-фрагмената, копија фресака, рукописа, икона, богослужбених предмета, старих и ретких штампаних књига, скулптура, архитектура и епиграфика. Објавио је више од двеста радова у националној и међународној периодици и учествовао на педесетак научних скупова у земљи и иностранству. Боравио је на усавршавању у Лондону 2002-2003, Оксфорду 2002., Риму и Солуну 2011. и Византолошком центру Дамбартон Оукс у Вашингтону 2015. На Балканолошком институту САНУ 2013. је стекао звање научног сарадника, а 2019. и вишег научног сарадника.
Рођен у Ћуприји, дипломирао је на Одељењу за историју уметности Филозофског факултету у Београду 1989., магистрирао 2008., докторирао 2010. У Завичајном музеју Јагодина запослен је од 1991. године. Директор Завичајног музеја Јагодина био је 1998. и у периоду од 2000. до 2005. године. Стручна звања: кустос-сарадник (1991), кустос (1993.), виши кустос (2001.), музејски саветник (2016.).

Projects by Бранислав Цветковић, музејски саветник, историчар уметности