Skip to content Skip to footer

Ђорђе Филиповић

Brief info

Ђорђе Филиповић, дизајнер, рођени Јагодинац, у месту рођења стекао основно образовање, у Београду завршио Школу за дизајн. У музеју задужен за дизајн материјала, обраду музејске грађе, дигитализацију, администратор Јединственог информацвионог система за музеје.