Skip to content Skip to footer

Љубица Здравковић

Brief info

Љубица (Божиновић) Здравковић, историчар (11.9.1944, Свилајнац)
Основну школу („Јован Јовановић Змај“) завршила је у месту рођења. Гимназију у Светозареву завршила је 1964. године. Дипломирала је на Групи за историју Филозофског факултета у Скопљу (БЈР Македонија) 28. 6. 1969.године. На пословима историчара почела је да ради 1. 4. 1970. године. Цео радни век је провела у Завичајном музеју. Била је коаутор и аутор више десетина изложби, пре свега са историјском тематиком. Учествовала је у реализацији сталних поставки музеја (1983, 1992, 1996, 2001), поставки спомен музеја личности значајних за историју радничког покрета и НОБ-а са овог подручја, музејских поставки у другим просторима. Била је задужена и грађом Етнографског одељења и библиотеком. Као аутор или коаутор писала је текстове за каталоге изложби, лист „Нови пут“, часопис „Доба“, часопис „Корени“, стручне часописе ван Јагодине. Аутор је две монографије. Била је члан Музејског друштва Србије. Дана 15. 12. 2005. године отишла је у пензију.

Projects by Љубица Здравковић, кустос, историчар