Skip to content Skip to footer

Миодраг Алексић

Brief info

Миодраг Алексић, етнолог (10.6.1953, с. Буковик/Аранђеловац)
Основну школу и гимназију завршио је у Аранђеловцу. Дипломирао је на Одељењу за етнологију Филозофског факултета у Београду 5. 11. 1976.године. Почео је да ради у музеју 1. 12. 1976.године. До половине 1977. године био је формално распоређен на рад у Историјско одељење, да би од половине 1977. Године био званично распоређен на рад у Етнографско одељење. У периоду од 31. 10. 1977. до 16. 10. 1978. године имао је привремени прекид радног односа због одслужења војног рока.Од октобра 1978. године поново је распоређен је на рад у Етнолошко одељење у којем и данас ради.
Управљачка функција: в.д. управника (1. 12. 1980. - 22. 6. 1981); управник (22. 6. 1981. - 27. 12. 1988). Под његовим руководством урађена прва стална поставка у садашњој згради музеја.
Дана 23. 6. 1987. године полаже стручни испит као први стручни радник музеја који је то учинио.
Дана 2.7.1990. године одбранио је магистарски рад. Текст рада публикован је 2004.године. Добитник је „Кристалне призме“ КПЗ Јагодинеза област науке за 2004. годину.
Године 1979. ангажован је на пројекту Историјског одељења. Прикупљање грађе рађено је и кроз разне пројекте. Везан је за Фонд „Први српски устанак“. Рекогносцирао је територију града Јагодине и територије општина Свилајнац и Рековац. Био је члан Музејског друштва Србије. Члан је музејске Комисије за откуп, поклоне и експертизе, која је формирана 2009.године.
Коаутор је неколико сталних музејских поставки (1983, 1992, 1996, 2001, 2011). Узео је учешћа у реализацији изложби са разноврсном тематиком.Учесник је стручних скупова на разне теме. Публиковао је текстове у локалној штампи („Нови пут“, „Каблови“,) и часописима („Доба“, „Корени“). Аутор или коаутор је деплијана и каталога музејских изложби. Појављује се као аутор или коаутор и монографских публикација.
Био је задужен са 8 збирки (пољопривреда; метално покућство; занати и домаћа радиност; земљано посуђе; дрвено посуће; накит; ношње и ћилими; сеоско покућство).

Projects by Миодраг Алексић, кустос, етнолог