Skip to content Skip to footer

Мира Бојкић

Brief info

Мира (Ћирић) Бојкић, историчар уметности (26.2.1947, Кнић)
Основну и средњу школу похађала је у Смедереву и Пироту (О.Ш. „Вук Караџић; гимназија). Упоредо је студирала историју уметности (музеолошки смер) и архитектуру. Дипломирала је на Групи за историју уметности Филозофског факултета у Београду 13. 5. 1975.године. У периоду 1973-1977. године, са прекидима, радила је у гимназији „Лаза Стојановић“ у Свилајнцу. У музеју је почела да ради 1. новембра 1977. године. Прво је била распоређена у Етнографско одељење. Једним делом обављала је и послове Уметничког одељења. Од краја јануара 1978. Године била је привремено задужена и за додатно вођење послова и радних задатака администрације музеја. Била је ангажована на прикупљању грађе за Историјско одељење и реализацију историјских изложби.Са радом у Уметничком одељењу почиње 1. 11. 1978. године.

Започела је систематско прикупљање предмета примењене уметности, а посебно предмета првих јагодинских фабрика стакла средине и друге половине 19. века. Интезивира систематско прикупљање и праћење стваралаштва завичајних уметника. Током 90-их година прошлог века успостављена је сарадња са амбасадом НР Кине, што је резултирало са неколико изложби на којима је представљена културна баштина ове државе. Свакако најважнији догађај у том периоду је изложба о фабрикама стакла у Јагодини и симпозијум о стакларству приређени 25. и 26. 11. 1996. године. Стручна звања: кустос (1988), виши кустос (1998). Управљачка функција: заменик директора (29. 8. 1997. - 3. 7. 1998).Учествовала је у реализацији неколико сталних поставки (1983, 1992, 1996, 2001). За више од тридесет година рада у установи реализовала је бројне изложбе значајних уметника са овог простора. Аутор или коаутор је текстова у деплијанима и каталозима изложби. Писала је текстове за лист „Нови пут“ и часопис „Доба“. Била је учесница симпозијума „150 година стакларства у Србији“, одржаног у Јагодини 25. и 26. 11. 1996. године. У пензију одлази октобра 2009. године.

Projects by Мира Бојкић, кустос, историчар уметности