Skip to content Skip to footer

Невена Цветковић

Brief info

Невена Цветковић, палеозоолог, виши кустос Завичајног музеја Јагодина у Природњачком одељењу. Коаутор је тренутне сталне музејске поставке, и неколико изложби Музеја. Учесник је неколико важних археолошких пројеката на којима се бавила анализом археозоолошког материјала. У истраживачком фокусу има проучавање остатака изумрлих сисара неогене и плеистоценске старости као и сложених тафономских процеса који су довели до њиховог очувања.

Рођена Јагодинка, дипломирала је на Рударско-геолошком факултету у Београду, геолошком одсеку, смеру за палеонтологију 2001. године. У Завичајном музеју Јагодина ради од 2004. године. Стручна звања: кустос (2006.), виши кустос (2020.).