Skip to content Skip to footer

Снежана Деспотовић

Brief info

Снежана Деспотовић, књижничар (10.3.1962, Светозарево)
У Јагодини завршила основну школу („25. мај“, данас „Горан Остојић“). У гимназији, у време усмереног образовања, похађала струку културе и информација и стекла образовање за књижничара (библиотекара). У музеју ради од 21. 11. 1996. године. Стручни назив књижничар стекла је 2006. године. Први је стручни библиотекар у историји установе.