Skip to content Skip to footer

Србољуб Милетић

Brief info

Србољуб Милетић, директор Завичајног музеја Јагодина, рођени Јагодинац, дипломирао је на Правном факултету. Радио као приправник – волонтер у Центру за социјални рад у Јагодини (2005-2006), а затим као дипломирани правник у ЈП „Електропривреда Србије“ (2006-2017). Од 2017. године именован на радно место најпре вршиоца дужности директора Завичајног музеја Јагодина, а од 2018. године и директора. У фокусу интересовања му је радно право и права и обавезе запослених.