Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА НАКИТА

У збирци накита чувају се најразличитији примерци накита који носе обично жене. Ту спадају и додаци који украшавају одећу или тело. Поред накита занатске (кујунџијске) израде који чини највећи део збирке, мањи део накита је производ домаће кућне радиности. Предмете каратерише разноврсност материјала и облика. Сви предмети су из периода 19. и 20. века.

Кустос збирке: Јасмина Трајков