Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ЗАНАТА

Занатство је било значајан фактор у привредном животу Јагодине током 19. и 20. века. Многобројне занатске радионице постојале су на територији града и његове околине. Велики број предмета тих радионица је део инвентара Збирке заната. То су појединачни примерци занатлијског алата радионице пинтера, ковача, абаџије, кројаџа, столара, лимара, шеширџије, обућара, ткача, бравара, берберина. Бројни су и алати коришћени за обраду најразличитијих материјала у домаћинствима. Сви предмети потичу из друге половине 19. и почетка 20. века. 

Кустос збирке: Јасмина Трајков