Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ОД 1941. ГОДИНЕ

Збирка фотографија од 1941. обухвата фотографије на којима је приказана Јагодина и околно подручје у периоду од 1941. до наших дана. Могу се издвојити три јасне целине: период  Другог светског рата на овим просторима (1941-1945), период социјалистичког друштвеног уређења (1945-1990/2) и постсоцијалитички период односно време транзиције (1990/2-данас).

Кустос збирке: Душко Грбовић