Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ПЕЧАТА

Збирка печата обухвата печате настале у другој половини 19. века, 20. веку и првој деценији 21. века. Има печата са гуменом и металном матрицом за отискивање. Печати са гуменом матрицом имају дрвену дршку док је код металних матрица цео предмет од метала. Прикупљени печати припадали су институцијама различитог нивоа власти, просветним и културним институцијама, спортским институцијама,  разним удружењима и организација, задругама, предузећима, трговцима. У збирци се налазе округли и правоугаони печати односно деловодни и други за разне намене. Свакако најзначајнији је Печат-датумар благајне Округа Јагодинског. Вредно је споменути и метални печат Краљ. срп. основне школе у Дргоцвету код Јагодине. Од гумених печата са дрвеном дршком споменућемо печатe Градског аматерског позоришта Светозарево, деловодни печат Народног одбора Светозарево, печате Месних канцеларија на територији општине Светозарево. Печате су имали и трговци: Милован С. Николић, Младен Величковић, Милован М. Ђорђевић. Међу печатима новијим по времену настанка поменућемо печате Музичке школе „Владимир Ђорђевић“.

Кустос збирке: Душко Грбовић