Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА СТАРЕ И НОВЕ ШТАМПЕ

Збирка старе и нове штампе у свом фонду има листове и часописе издаване у периоду од краја 19. века до данас. Својим садржајем они обухватају све аспекте живота на подручју Јагодине и околине. Баве се политиком, привредом, разним аспектима друштвеног живота. У збирци се чувају страначки листови и часописи, новине које су издавала приватна лица, листови које су издавала предузећа која су деловала на овом простору, као и новине које  су издавале разне организације и удружења. У збирци се посебно издвајају примерци листа „Поклич“ који су писани руком. Као извори првог реда за истраживање прошлости Средњег Поморавља од посебног су значаја лист „Моравски гласник, који је излазио у Ћуприји у периоду 1930-1940. године, а којег је уређивао и издавао Бора Д. Николић, као и лист „Нови пут“, који је почео да се издаје од 1945. године и који је постао прави хроничар догађања у наведеном временском раздобљу.  

Кустос збирке: Душко Грбовић