Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ТЕХНИКЕ

Збирка технике садржи предмете техничке културе насталих у периоду од краја 19. века па до данашњих дана. Предмети су различите старости, облика и намене и сведоче о развоју технике и технологије и савременим привредним и научним достигнућима. У збирци се чувају радио апарати, писаће машине, грамофони, грамофонске плоче, фототехника и музички инструменти.

Кустос збирке: Јасмина Трајков