Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Збирка примењене уметности настала је 2020. године издвајањем радова из Збирке сликарства, тако да је процес њеног формирања у току. У збирци се издвајају нацрти за костиме позоришнe  представе “Ивкова слава” које је током шездесетих година 20. века израдио Борис Чершков, као и карикатуре јагодинског новинара и ликовног уметника Александра Урошевића Матре.

Кустос збирке: Јасмина Трајков