Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

У организацији Архивистичког друштва Србије у Новом Саду је од 6. до 8. октобра 2021. године одржано Међународно архивистичко саветовање „Нови Сад 2021“ под називом: Архиви–прошлост која траје. На скупу су учествовали стручњаци из архивских установа Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, Филозофског факултета у Загребу, Института за савремену историју и Института за новију историју Србије из Београда, а наш музеј је представљао историчар Душко Грбовић, музејски саветник.

Програмом саветовања било је обухваћено близу 40 тема које су се бавиле делатношћу архива, архивском грађом, подацима које пружа архивска грађа, сарадњом архива и музеја. Душко Грбовић је презентовао рад под називом Музејско одељење при Градској државној архиви–прилог историји повезаности Завичајног музеја Јагодина и Историјског архива Јагодина. У раду је представљена једна етапа у развоју Завичајног музеја у Јагодини када је деловао као Музејско одељење при Градској државној архиви у Светозареву као и заједничке активности Музеја и Архива у Јагодини. Саопштења са овог стручног скупа биће публикована у зборнику радова.