Skip to content Skip to footer

Галерија Завичајног музеја Јагодина

ТРАЈАЊЕ ИЗЛОЖБЕ: 22. фебруар – 19. март 2019.

СА ОТВАРАЊА

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ

Изложба „Мила моја – дечије играчке од праисторије до данас“ реализована је средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, а заједнички је пројекат Народног музеја Зајечар, Народног музеја Пожаревац, Музеја Крајине Неготин, Завичајног музеја Јагодина, Завичајног музеја Књажевац и Музеја Срема Сремска Митровица.

Премијерно изложба је приказана крајем децембра 2018. године у Народном музеју Зајечар који је и носилац овог пројекта. После Зајечара, изложба је отворена у Завичајном музеју у Јагодини, а потом је пут наставила по другим градовима чији су музеји сарађивали на пројекту.

Циљ ове изложбе је да представи играчке које у својим збиркама чувају музеји, обухватајући широки временски период од праисторије до данашњих дана. У интерпретацији је коришћен мултидисциплинарни приступ, јер су играчке сагледане из угла археологије, етнологије, историје, историје уметности, социологије…На овај начин указано је на различите функције играчака, од оне дидактичке, преко њиховог значаја у припремању деце да преузму улогу одраслих до функционисања играчке као статусног симбола родитеља, што је феномен који је присутан и данас.

У ширем контексту ова изложба нам заправо представља свет детета и детињства, пут којим је дете кроз векове пролазило до уласка у свет одраслих. Било скупоцена, одраз статуса и моћи родитеља или крпена, ручно рађена, играчка је нераскидиви део детињства сваког детета.