Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Слободан Штетић је први фотограф у Јагодини који је дипломирао фотографију на Факултету примењених уметности у Београду. Фотографијом је почео да се бави крајем седамдесетих година 20. века веома брзо почео да добија награде за свој рад и излаже на значајним манифестацијама и изложбама. У оквиру ове презентације његовог стваралаштва предстaвљене су две виртуелне изложбе аналогних фотографија насталих у највећем броју током осмадесетих година прошлог века. На првој изложби приказани су портрети настали у селима надомак Јагодине или у самом граду. Док су на другој фотографије из циклуса „Нестајање“ које обрађују тему загађивања човекове околине, а и човека самог који је све више отуђен од природе која га окружује.