Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Након Другог светског рата многи наши суграђани почели су да се баве фотографијом. Током педесетих година 20. века постојао је фото клуб који је чак приредио и изложбу радова својих чланова, а 1980. године основан је Фото кино клуб „Вук Караџић“ који је упркос финансијским потешкоћама успешно радио и чак био организатор значајних изложби у оквиру Салона југословенске омладинске фотографије. Први од чланова овог клуба чији ћемо рад представити, а чије се фотографије налазе и у збирци Завичајног музеја Јагодина је Никола Татић (1962–2019), по струци архитекта и пасионирани уметнички стваралац који се изражавао у различитим медијима. Татић је приредио пет самосталних и учествовао на око 150 заједничких изложби фотографије, а његови радови су добијали награде на државним изложбама. У свом стваралаштву инспирише се естетиком надреализма, креирајући пусте, тихе градске ведуте које делују хладно и нехумано и којима истиче усамљеност и отуђеност човека.