Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Након Михајла Ђорђевића (1851–1891), првог познатог фотографа рођеног у Јагодини, који је радио током осме деценије 19. века, следећи фотограф родом из Јагодине био је Милан М. Вучић (1873–1937). Он је фотографијом почео да се бави најпре као аматер, а био је и један од учесника Прве изложбе фото аматера одржане у Београду 1901. године. Убрзо након ове изложбе у центру Јагодине је отворио фотографски атеље који је био веома продуктиван. Вучић је у току 1910. године отворио у Јагодини стални кинематограф под називом „Електро– биоскоп М. М. Вучића”. Након Балканских ратова, Вучић се више није бавио фотографијом, али се бавио приказивањем филмова, ангажујући у том послу и чланове своје породице који су наставили да воде биоскоп и после Вучићеве смрти.