Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Подршка и финансијска помоћ Министарства културе Републике Србије, је неопходна за успешан рад музеја и реализацију музејских активности. И ове године је Завичајни музеј Јагодина аплицирао за подршку на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите и дигитализације културног наслеђа у Републици Србији у 2023. години, који је расписало надлежно министарство. Одлично је оцењен и подржан пројекат из области археолошког наслеђа „Систематска археолошка проспекција јагодинског краја“ и одобрена сума од 569.000,00 динара. Пројекат је наставак прошлогодишњих започетих активности.

Циљ пројекта, који реализују стручњаци Завичајног музеја у сарадњи са археолозима Археолошког института у Београду, је систематско рекогносцирање територије Јагодине и атара 52 села, евидентирање, просторно позиционирање и мапирање археолошких налазишта из свих периода прошлости,  израда прецизне археолошке карте територије Јагодине и употпуњавање празнина на археолошкој карти Србије, што је предуслов вођењу обједињене археолошке документације у смислу евидентирања и заштите налазишта. Стручном и музеолошком обрадом покретног археолошког материјала прикупљеног на терену, искључиво недеструктивним методама, типолошком и хронолошком детерминацијом, добијају се подаци о одликама и простирању материјалних култура у Поморављу и обогаћује музејски фонд, како студијском грађом, тако и културним добрима.