Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Према досадашњим истраживањима, Јагодина је један од првих градова у Србији у којима су отворени фотографски атељеи. Први документовани фотограф који је боравио дуже у граду био је странац, Франц Баубин, пореклом из Прага, који је радио у Јагодини почетком седамдесетих година 19. века. Након њега бележи се име првог фотографа из Јагодине Михаила Ђорђевића (1851–1891). Пошто на очуваним фотографијама наилазимо на три варијанте реверса на којима се помиње његово име, једна од могућих, па чак врло вероватних реконструкција, била би да је након Баубина, Ђорђевић био тај који је радио као фотограф у Јагодини. Претпоставка би била да је са радом отпочео крајем 1874. или током 1875. године. Како је очуван веома мали број фотографија, самостални атеље Ђорђевића није дуго радио. У град је потом стигао фотограф Емануело Клар, пореклом из Немачке, па њих двојица почињу да раде ортачки до 1876. године када Ђорђевић одлази у Крагујевац. Клар је наставио самостално да ради у Јагодини до краја седамдесетих година 19. века, а затим је и он отишао у Крагујевац. Ђорђевић крајем осамдесетих година 19. века ради у месту Јениџе–Вардар (данас Јаница) у близини Солуна где је након краће болести и преминуо 1891. године.