Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Министарство културе и информисања Републике Србије подржало је ове године три пројекта Завичајног музеја Јагодина. Делимично је подржан Пројекат санације, реконструкције и адаптације зграде Завичајног музеја (Старе Соколане) у Јагодини, па ће се ове године извршити геотехничка истраживања. Тиме ће започети радови на реконструкцији и уређењу музејске зграде, саграђене још 1935. године за потребе Соколског дома, а која је 1987. проглашена за споменик културе.

Министарство је у потпуности подржало издавање две публикације Завичајног музеја које ће до краја ове године изаћи из штампе. Издавачка делатност Музеја биће обогаћена Водичем кроз сталну поставку Завичајног музеја Јагодина. Последњи каталог сталне поставке штампан је још 2001. године. Стална поставка је 2010. преуређена, али због недостатка финансија до сада није урађена озбиљнија пратећа публикација. Захваљујући подршци Министарства културе и информисања напокон смо у могућности да у овом издању представимо богате збирке нашег музеја и вишедеценијски рад наших кустоса на заштити културних добара. Осим што ће посетиоцима Завичајног музеја пружити детаљна објашњења о самом музеју, згради у којој је смештен и најзначајнијим предметима који се налазе у музејским збиркама, ова публикација ће бити од изузетног значаја ученицима основних и средњих школа и студентима Факултета педагошких наука приликом израде семинарских радова, школских пројеката и испита.

Посебна пажња поклоњена је припремању друге публикације Завичајног музеја Јагодина чије ће издавање финансирати Министарство културе и информисања Републике Србије. Реч је о књизи „Наш завичај“ која ће на 180 страна и уз 213 илустрација представити део богатог културно-историјског наслеђа на територији Града Јагодина од почетка 19. века до данас. Ова публикација намењена је пре свега широкој јавности, а осим што презентује грађу из збирки Музеја, има и едукативну димензију јер доноси релевантне податке о прошлости града и приказује значајне историјске целине, објекте, личности и споменике. Публикација наставља идеју некадашњег управника Учитељске школе у Јагодини Драгољуба Петровића (1888–1936) из 1936. године, када је он покренуо истоимени часопис у намери да јавности прикаже резултате прикупљања података о свему ономе што је од значаја за историју овог краја. Због изненанде смрти Петровића, одштампан је само први број овог часописа који се данас чува у Завичајном музеју Јагодина, а чији ћемо репринт објавити као прилог уз публикацију.  

Како је избијање пандемије корона вируса пореметило планове Музеја и одложило планиране изложбе и програме, подршка Министарства културе и информисања нашој установи значајно је ојачала нашу издавачку делатност јер смо у могућности да публици представимо репрезентативна и квалитетно израђена издања, чиме и рад на презентацији културног наслеђа добија нову и бољу димензију.