Skip to content Skip to footer

Душко Грбовић

Brief info

Душко Грбовић, историчар, музејски саветник Завичајног музеја Јагодина у Историјском одељењу. Аутор је три монографије, преко стотину текстова публикованих у деплијанима и каталозима изложби, зборницима радова, стручним часописима, локалним листовима. Коприређивач је једног ратног дневника. Учествовао је у реализацији четири сталне поставке (1992., 1996., 2001., 2011.) и тридесетак изложби. Учесник је двадесет два стручна скупа, где свакако треба поменути учешће на Десетом (последњем) конгресу историчара Југославије 1998. године. Члан је музејских удружења: Музејско друштво Србије ((од 2002.) актуелни председник Надзорног одбора МДС, секретар секције историчара МДС), IAMH (Међународна асоцијација музеја историје; од 2012.), НК ICOM Србија (од 2017.). У фокусу интересовања су му историја (српски средњи век, 20. век) и сви аспекти музејске делатности.
Рођени Београђанин, дипломирао је на Групи за историју Филозофског факултета у Београду 1989. године. Запослен је у Завичајном музеју Јагодина од 1990. године. Стручна звања: кустос (1993), виши кустос (2001), музејски саветник (2013).

Projects by Душко Грбовић, музејски саветник, историчар