Skip to content Skip to footer

Мирјана Тодоровић

Brief info

Мирјана Тодоровић (била удата-Теофиловић), историчар уметности-педагог (26.3.1953, Светозарево)
Основно и средње образовање стекла је у месту рођења (О. Ш. „17.октобар“; гимназија). Дипломирала је 1979. године на Групи за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Радила је у просвети у периоду 1981-2001. године. Крајем 2001. године, путем преузимања, долази у музеј на радно место педагога. Стручно звање: кустос (2004). Развила је разноврсну активност. Установила је континуирану сарадњу са локалним средствима информисања. Постоји и сарадња са медијима који покривају територију Републике (листови „Политика“, „Блиц“, „Вечерење новости“, електронски медији – РТС (и радио и ТВ)). Године 2006. започета је реализација идеје о издавању годишњих карата за ученике основних и средњих школа. Од 2008.године реализују се манифестације: „Ноћ музеја“, „Лето у музеју“. Организују се промоције књига. О просветно-педагошком раду и изложбеној делатности установе досад је публиковала два билтена (2006, 2011). Од 2006. године дужи и обрађује део збирке диплома-еснафска писма (историјска збирка).

Projects by Мирјана Тодоровић, кустос, историчар уметности