Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА КАРАТА, МАПА И ГЕОГРАФСКИХ АТЛАСА

Збирка карата, мапа и географских атласа садржи разноврсну грађу којом је поред територија града Јагодине и Поморавског округа обухваћено шире подручје (територија Републике Србије, Краљевине СХС/Југославије, социјалистичке Југославије, територија ван граница поменутих државних творевина). Обухваћен је период од 18. до 21. века. У збирци се налазе: географске карте, историјске карте, топографске карте, неме карте, мапе, географски и историјски атласи, туристичке карте, ауто карте, новински текстови, архивалије. Најстарија карта у збирци је Карта војишта аустро-турског рата 1716-1718. године чији аутор је Јохан Фр. Етингер и која је штампана у Нирнбергу (Немачка) 1737. године. Треба поменути и карту Слив Велике Мораве насталу у периоду 1899-1914. gодине и коју је издала књижара „Рајковића и Ћуковића“ из Београда. Значајно је поменути и План електричне мреже вароши Јагодине из 1927. године. Интересантан је приказ у форми дописнице административне поделе по бановинама Краљевине Југославије. У збирци се налазе и разне врсте планова Светозарева и Јагодине.

Кустос збирке: Душко Грбовић