Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ОРУЖЈА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ ОД 16. ВЕКА ДО ДАНАС

Збирка оружја и војне опреме од 16. века до данас настала је спајањем Збирке оружја и војне опреме (16-18. век) и Збирке оружја и војне опреме (19-20. век).  Има преко 240 јединица грађе. Садржи хладно и ватрено оружје, оружни прибор, војну опрему. Они могу бити занатске, фабричке и ручне израде. Преовлађује грађа која је везана за ратовање. Део грађе су предмети који су кориштени за лов (ловачке пушке, ловачка торба). Занатско оружје и оружни прибор одликује изузетна занатска обрада предмета (сабље, кубуре, мазалице, фишеклије). На другој страни фабричко (индустријско) оружје, оружни прибор и војна опрема доста су једнообразни  у свом изгледу (пушке, сабље, бајонети, фишеклије и др.). Прикупљена грађа обухвата све ратне сукобе који су се водили на овим просторима у периоду од 1804. до 1999. године. Грађа која се тиче лова односи се на период 19. и 20. века.

Кустос збирке: Душко Грбовић