Skip to content Skip to footer

ПЕТРОЛОШКА ЗБИРКА

Петролошку збирку највећим делом чине примерци различитих врста стена које изграђују геолошку подлогу Поморавља. Ове стене на најбољи начин илуструју геолошку разноврсност и дугу геолошку историју области у којој лежи град Јагодина, а која представља део најстаријег копна на територији Србије. Збирка тако обухвата примерке „исконских“ шкриљаца – микашиста, кварцита, мермера, који изграђују планинске масиве Јухора и Црног врха, насталих у протерозоику пре више од 540 милиона година. Највећи део Поморавља пак покривају знатно млађе геолошке творевине чији узорци такође чине важан део ове збирке. Међу њима се издвајају примерци седиментних стена ствараних у миоценским језерима пре око 15 милиона година, као што је „зебрасти“ оникс из Лозовика и узорци плеистоценских лесоидних седимената насталих пре неколико стотина хиљада година, чији се профили могу видети на северним ободима Јухора.

Кустос збирке: Невена Цветковић