Skip to content Skip to footer

Виртуелна Галерија Завичајног музеја Јагодина

ТРАЈАЊЕ ИЗЛОЖБЕ: 22. октобар 2019. – 08. фебруар 2021.

Аутор изложбе: Бранислав Цветковић

СА ОТВАРАЊА

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ

У

поредо с разноврсним активностима у кабинетима, депоима и на терену, које често укључују научно-истраживачки рад, једна од основних делатности музејске установе јесте представљање резултата рада кроз публикације, стручне и научне скупове, предавања, медије и, посебно, изложбе различитих концепција и садржаја, од сталних и повремених, до студијских и ретроспективних. У Завичајном музеју у Јагодини, 22. октобра 2019. године отворена је изложба „Ars Sacra: свештена уметност из збирки Уметничког одељења Завичајног музеја у Јагодини“ коју чини разноврсна грађа. Њен циљ је да се излагањем мало познатих и непознатих експоната стручна и најшира јавност упозна са степеном заштите и проучености оног дела музејског фонда који припада сакралној баштини, и тиме на пригодан начин обележе два важна историјска датума – велики јубилеј осамстогодишњице стицања самосталности Српске православне цркве и шездесет пет година од оснивања Завичајног (регионалног) музеја у Јагодини. 

Ars sacra, свештена уметност, представља значајан чинилац како националне, тако и светске културне баштине, која се у нашој средини систематски изучава и јавности представља према највишим стандардима. Изложена грађа у Галерији Завичајног музеја припада фондовима Уметничког одељења музеја (рукописи, стара и ретка књига, култни и богослужбени предмети, скулптуре, иконе, фреско-уломци, копије фресака, епиграфика, архитектура, фотографија, разгледнице), а избор експоната осветљава сложене околности настајања збирки и указује на њихову разноврсност и укупан културно-историјски значај. У погледу опште замисли и структуре ова изложба надовезује се на поставку под називом Ризнице јагодинских храмова, која је поводом обележавања два века Старе цркве у Јагодини била приређена у Завичајном музеју током лета 2018. године.

Виртуелна изложба