Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

У петак, 5. априла, у 19 часова, у Завичајном музеју Јагодина, биће отворена изложба Од свитања до сумрака, аутора Соње Перић, вишег кустоса – археолога овог музеја. Изложба је продукт прве две кампање (2022-2023.) пројекта Систематска археолошка проспекција јагодинског краја, које финансира Министарство културе Републике Србије, а реализују стручњаци Завичајног музеја Јагодина и Археолошког института Београд.

На поетичан начин, кроз избор теренских фотографија, чији су аутори чланови стручног тима пројекта: Соња Перић, Петар Милојевић, Смиљана Додић, Дајана Матовић и Невена Цветковић, представљени су резултати археолошке проспекције, са освртом на лепоту крајолика и лепоту теренских истраживања.

Двадесет и пет дана на терену резултирало је обиласком 20 сеоских атара у сливу Белице и црновршком крају, евидентирањем и мапирањем, са хронолошким и типолошким одређењем 76 археолошких налазишта из свих периода прошлости од старијег неолита до позног средњег века. Прикупљено је, недеструктивном методом, са површине земље 4928 покретних налаза, највише керамичких фрагмената, затим, зидног лепа, камених предмета, грумења згуре, металних предмета и уломака животињских костију. Материјал се чува у Завичајном музеју и предмет је даље стручне обраде и упоредних анализа са материјалом старих истраживања. Ради утврђивања економских потенцијала краја у прошлости, прикупљени су и узорци са пет мапираних каменолома, у потрази за металичним стенама и сировинама за камену индустрију праисторијских и раних историјских периода, као и 14 глиништа, са којих је могла бити коришћена земља за израду керамичких предмета од неолита, од којих су нека експлоатисана до данашњих дана.

Од неколико хиљада фотографија, направљен је избор, који представља пејзаж којим су окружени археолошки локалитети, места где је било „удобно“ живети у прошлости, места која су имала погодне природне, али и стратешке услове за оснивање насеља од пре 8000 година до средњег века и надаље. Лепота земље, воде, неба, сунца, шуме и сеоских путева, подсећа посматрача да смо окружени лепотом коју треба чувати и којом се треба надахњивати, а унутар те лепоте су скривене и тајне прошлости, које треба открити, али не и уништити.

ТРАЈАЊЕ ИЗЛОЖБЕ: 5. април – 7. мај 2024.