Skip to content Skip to footer

Соња Перић

Brief info

Соња Перић, археолог, виши кустос Завичајног музеја Јагодина у Археолошком одељењу. Руководила је вишегодишњим пројектом конзервације музејских предмета, са освртом на превентивну конзервацију. Аутор је две тематске изложбе и каталога: „Камен у праисторији“ и „Биберче“, коаутор тренутне сталне поставке Музеја и више изложби. Реализовала је низ креативно-едукативних радионица, конкурса и излoжби стрипа. Учествовала је у пројекту „Стална археолошка радионица – Средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе“, археолошким ископавањима у Дреновцу и Међуречу, као и археолошким истраживањима локалитета и проспекцији терена на територији Јагодине, Ћуприје, Параћина, Рековца и Свилајнца. У сфери интересовања има праисторијску археологију, глачано и абразивно камено оруђе и археологију детињства.
Рођена Јагодинка, дипломирала је на Филозофском факултету у Београду 1998. године на одсеку за археологију. Од 2005. запослена је у Завичајном музеју Јагодина. Члан је Српског археолошког друштва и Музејског друштва Србије. Стручна звања: кустос (2006.), виши кустос (2018.).

Projects by Соња Перић, виши кустос, археолог