Skip to content Skip to footer
Кристали арсенопирита на галениту и сфалериту
ЛокалитетТрепча (Стари Трг), СрбијаДимензије6 х 3.9 х 2.4 cmОдељењеПриродњачкоЗбиркаМинералошкаShare