Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

На Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији који је расписало Министарство културе и информисања подржана су два пројекта Завичајног музеја Јагодина из области музејског и археолошког наслеђа.

За пројекат Конзервација и рестаурација предмета од метала и комбинованих са металом из фонда Завичајног музеја Јагодина одобрено је 600.000 динара, док је за пројекат Систематске археолошке проспекције јагодинског краја опредељено 400.000 динара.

Пројекат санације, реконструкције и адаптације зграде Завичајног музеја (Старе Соколане) у Јагодини чија је прва фаза завршена прошле године, наставља се и ове године израдом Идејног пројекта санације, реконструкције и адаптације зграде Завичајног музеја Јагодина. Носилац овог пројекта је Архитектонски факултет у Београду. Овим пројектом идемо корак даље са радовима на реконструкцији и уређењу музејске зграде, саграђене још 1935. године за потребе Соколског дома, а која је 1987. проглашена за споменик културе.