Skip to content Skip to footer

Даниел Месиховић

Brief info

Даниел Месиховић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове (23.7.1971, Сребреница, Босна и Херцеговина)

Основну школу завршио је у месту рођења (О.Ш. „Реуф Селманагић-Црни“). Завршио је две средње школе (Трговачка школа, Јагодина, Крагујевац; Пољопривредно-ветеринарска школа, Рековац). Почео је да ради у музеју 5. 3. 2003. године. Ангажован на пословима чувара сталне поставке и продавца. Године 2014. дипломирао је права на Факултету за право, јавну управу и безбедност београдског Мегатренд универзитета (данас Универзитет „Џон Незбит“).