Skip to content Skip to footer

Милорад Стојић

Brief info

Милорад Стојић, археолог (7.1.1947, с. Љуљаци/Кнић)
Основну школу и гимназију завршио је у Крагујевцу. Дипломирао на Групи за археологију Филозофског факултета у Београду 17. 2. 1973.године. Са радом у Завичајном музеју почиње 1. 7. 1974.године. Поред рада у Археолошком одељењу, крајем 1975. године, због недостатка кадра, био је распоређен и у Природњачко и Уметничко одељење. Године 1978. био је распоређен и на рад у финансијско-обрачунску службу. Управљачка функција: в.д. управника (1. 6. 1978. - 31. 1. 1979). Покренуо је низ пројеката којим се истражује ово подручје у периоду гвозденог (металног) доба. Учествовао на више међународних научних скупова у земљи и иностранству.Организовао је међународни научни симпозијум „Етнокултура прожимања у Средњој и Југоисточној Европи у гвоздено доба“, који је 1984. године реализовао Завичајни музеј. Године 1985. стиче научно звање доктора археолошких наука. Тема докторске дисертације била је „Гвоздено доба у басену Велике Мораве“. Његовим залагањем при музеју је 1990. године формирана Научно-истраживачка јединица. Учествовао је у реализацији неколико, претежно, археолошких изложби. Био је коаутор сталних поставки 1983. и 1992. године. Док је радио у музеју, публиковао је две монографије, три каталога изложби, двадесет шест текстова у разним стручним часописима. Био је сценариста и водитељ дугометражног филма „Трибали“, научног програма РТС. Године 1993. добио је признање КПЗ Јагодина „Кристалну призму“ за област науке. Крајем 1994. Године прелази на рад у Археолошки институт САНУ у Београду, где је остао до пензионисања.Тренутно ради као професор на Департману за последипломске студије Универзитета „Сингидунум“ из Београда.

Projects by Милорад Стојић, кустос, археолог