Skip to content Skip to footer

Милосав Брајковић

Brief info

Милосав Брајковић, фотограф (22.5.1959, Светозарево)
Основну школу („Јоца Милосављевић“) завршио je у Багрдану, а средњу школу електро струке (Образовни центар „Вељко Влаховић“) завршио је у Светозареву. Први сусрет са фотографијом имао je 1974. године. Био члан фото-кино клуба „Чачак“. Један je од иницијатора и оснивача фото-кино клуба „Вук Караџић“ у Светозареву 1980.године. До сада је имао око 70 колективних и 4 самосталне изложбе уметничке фотографије. Имао је самосталну фотографску радњу (1988-1989). У штампарији „Нови пут“ радио је на пословима репрофотографа (1990-2001). Са радом у музеју почео је 9. 5. 2001. године. Прати догађања ван музеја и у њему. Фотографише грађу. Његовим фотографијама илустровани су многобројни новински текстови, стручни текстови, књиге, друге публикације.