Skip to content Skip to footer

Смиљана Додић

Brief info

Смиљана Додић, археолог, музејски саветник Завичајног музеја Јагодина у Археолошком одељењу. Руководилац је десетак археолошких истраживања Завичајног музеја и Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу. Аутор је и коаутор бројних изложби, као и сталних поставки музеја. Члан је истраживачког тима Републичког завода за заштиту споменика културе на археолошким ископавањима манастира Манасија. Члан је и Српског археолошког друштва и Музејског друштва Србије, учесник тридесетак истраживачких кампања на простору бивше Југославије. Њена истраживачка интересовања тичу се материјалне културе средњег века од рановизантијског до османског периода, нумизматике и студија керамике.
Рођена Јагодинка, дипломирала је на Филозофском факултету у Београду, Одељење за археологију 1993. године. Запослена је у Завичајном музеју Јагодина од 1995. године. Стручна звања: кустос (1996.), виши кустос (2004.), музејски саветник (2018.).

Projects by Смиљана Додић, музејски саветник, археолог