Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА УНИФОРМИ

Збирка униформи садржи предмете израђене у периоду прве половине 20. века. Највећи број предмета чини војна униформа, међу којом се истиче шињел из периода Првог светског рата и униформа народног хероја Петра Грачанина. У 20. веку јављају се нови позиви и службе, а са њима и службена одела. Формираjу се разна спортска друштва и друга удружења. Тако се у Музеју чува део соколске униформе (кошуља, јакна  капа и каиш), као и бригадирске униформе са разних послератних омладинских радних акција. 

Кустос збирке: Јасмина Трајков