Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ГРАДСКОГ ПОКУЋСТВА

Збирка градског покућства садржи предмете који су се налазили у кућама у Јагодини у периоду од краја 19. века до краја треће четвртине 20. века. Ови предмети пружају податке о развоју културе становања у Јагодини, о укусу и материјалном статусу њених становника. У збирци се чувају намештај, предмети од метала, порцелан и остали употребни предмети који су коришћени у свакодневном животу. Највећи број предмета потиче из куће трговца Милете Марковића из Јагодине.

Кустос збирке: Јасмина Трајков