Skip to content Skip to footer

Галерија Завичајног музеја Јагодина

ТРАЈАЊЕ ИЗЛОЖБЕ: 13. мај – 24. јун 2019.

СА ОТВАРАЊА

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ

Прикупљање предмета за музејске збирке, као један од основних задатака музеја, врши се на различите начине, а путем откупа, поклона или легата музеји на специфичан начин комуницирају са заједницом, која се на тај начин активно прикључује раду на заштити и очувању културне баштине. Изложбе аквизиција прилика су да се како стручна, тако и најшира јавност упозна са радом музеја, садржајем збирки и да се и на овај начин изрази захвалност свим дародавцима. Завичајни музеј је 2013. године приредио изложбу аквизиција „Ново – старо“ на којој је изложен део предметне грађе коју су музејски радници приновили у периоду од 2002. до 2013. године. Новом изложбом аквизиција под називом „Дарови прошлости“, приређеном у оквиру манифестације „Музеји за 10“ 2019. године, наставили смо са оваквом презентацијом музејске делатности и представили оне предмете који су постали део збирки Завичајног музеја Јагодина у периоду од 2013. до 2019. године у Природњачком, Археолошком, Етнолошком, Историјском и Уметничком одељењу.

Предмети изложени на изложби „Дарови прошлости“ – аквизиције Завичајног музеја Јагодина 2013 – 2019. на себи својствен начин говоре о природи овог краја и животу људи који су га насељавали. Сама изложба, као посебан вид комуникације Музеја са локалном заједницом, прилика је да се још једном помену сви они дародавци који су дали допринос и подршку нашем раду. Уједно она је и позив суграђанима да и на даље наставимо са сарадњом, са циљем да за генерације које ће доћи сачувамо од заборава прошлост нашег завичаја.

На изложби је представљено 194 предмета које су Завичајном музеју Јагодина поклонили следећи дародавци: Александра Чиркин, рођена Обрадовић (Аустрија), Бранислав Петровић (село Лозовик), Василије Николић (Јагодина), Верица Коларик (Јагодина), Видосава Младеновић (Јагодина), Властимир Симић (Јагодина), Драган Јовановић (Кочино село), Драгутин Стојиљковић (Јагодина), Ђорђе Филиповић (Јагодина), Ђура Рашић (Орловат), Живорад Ђорђевић (Јагодина), Зорица Никић (Јагодина), Јелена Стојановић (Јагодина), Љиљана Петровић, рођена Поповић и Горан Поповић (Багрдан), Марселина Илић (Београд), Мирјана Марковић (Јагодина), Млађан Стошић (Јагодина), Радица Симић (Јагодина), Радмила Манчић (Јагодина), Радмила Стаменковић (Јагодина), Радојка Веселиновић (село Мајур), Саша Милојевић (Јагодина), Основна школа у селу Вољавче, Основна школа „Стеван Синђелић“ у селу Војска, Јавно предузеће „Стандард“ из Јагодине.