Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Баштина у раљама живота

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Музеолошка струка, као и служба заштите споменика културе уопште, заснивају своје активности на поступцима усмереним ка чувању и истраживању културних добара, у складу са законским актима, и на њиховом документовању на различите начине.   Блог страница на веб-сајту нашег Музеја…

Read more

Петар Момировић – први Јагодинац историчар уметности

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Брига о културно-историјској баштини готово у свим областима Балкана припада новијем времену а у српској средини први покушај начинио је сликар Димитрије Аврамовић јер је 1847. године издао књигу посвећену споменичким целинама манастира Хиландара, која и сама представља културно добро,…

Read more

Једини оригинални отисак?

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник У музејској Збирци икона налазе се и оне штампане на хартији од којих је тек мањи број изведен неком од графичких техника. Иако су све оне драгоцене, изузетну вредност има по формату најмања, за коју се данас може рећи да…

Read more

Без мира ни у смрти

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник У збиркама рукописа и ретке књиге постоје два предмета које је Музеј добио на поклон 1970их година – поштански коверат и библија на јерменском језику, некада у власништву Арама Сукијасијана (1897-1960). Он је био туцач кафе и трговац који је…

Read more

Усуд једног поклона

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Упоредо са збиркама и студијском грађом и наш Музеј има обиман библиотечки фонд са хиљадама студија и периодике. Књиге и часописи набављани су на различите начине а на основу посебних критеријума 1992. године издвојен је немали број примерака који данас чине…

Read more

Чудо у Кани из Каленића – предрагоцени уникум

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Збирка копија фресака садржи једну која се издваја у мору зидних слика из средњег века. Овај део живописа Каленића из око 1420, чији је сликар био Радослав, јесте средишњи сегмент најпознатије каленићке фреске, Свадба у Кани. Копију је 1984. године израдио…

Read more

Годишња доба, благостање

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Једна од најзначајнијих колекција у нашем музеју јесте Збирка скулптура, чије је целовито публиковање и излагање дуже време у припреми. У оквиру збирке чувају се и фрагменти фасадне пластике, тј. фигуре, рељефи и орнаменти извођени у штуку, гипсу и вештачком…

Read more

Листајући стару штампу…

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Збирка старе и ретке књиге у нашем Музеју садржи и подзбирку ретке периодике у којој посебно место заузима часопис „Босанска вила“, лист за забаву, поуку и књижевност, који је у Сарајеву излазио између 1885.  и 1914. године. Часопис су покренули…

Read more

Слика и историја у Србији средњег века

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник У понедељак, 26. јуна 2023, у Музеју „Хореум Марги-Равно“ у Ћуприји отворена је пригодна изложба копија средњовековних слика, у оквиру блиске сарадње ћупријског и нашег музеја, а као део Видовданских свечаности у којима годинама учествује ћупријски Музеј. Назив тематске изложбе…

Read more

Где оде сусед?

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Идеја и пракса добре, корисне и професионалне музеологије посвећена је не слављењу идеологија, држава и нација већ поузданом тумачењу појава из повести, друштвеног и природног окружења, за оне који желе да знају, не оне што желе само да верују. Овај…

Read more

Урбан у урбанизму!?

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник Међу боље очуваним грађевинама старе Јагодине посебну пажњу привлачи кућа у улици Кн. Милице бр. 6, јер се истиче фасадом која је и модернистичка и романтичарска пошто на њој доминира балкон изведен у виду бродског прамца. Објекат је привукао пажњу…

Read more