Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Завичајни музеј Јагодина Вас позива да узмете учешће у фото конкурсу

Фотографија у музеју – ФУМ јесен 2022

1 О конкурсу: Фото конкурс „Фотографија у музеју–ФУМ“ је ове године одржан по први пут, a у циљу популаризовања културног наслеђа и афирмације фотографије. Организоваће се два пута годишње: маја месеца у току манифестације „Музеји за 10“ и током августа и септембра, уочи Дана Завичајног музеја Јагодина који се обележава 30. септембра. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица старија од 18 година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно. На конкурсу не могу да учествују запослени у Музеју.

2 Рок за пријаве: Фотографије треба слати у периоду од 15. августа до 18. септембра 2022. на електронску адресу: jamuseum@gmail.com, са насловом ФУМ. Фотографије послате након наведеног рока неће бити узете у разматрање. У мејлу треба навести име и презиме, годину рођења и контакт телефон. Максималан број фотографија по учеснику је шест (6).

3 Тема фотографија: Тема јесењег ФУМ 2022 је „Град Јагодина“. Фотографије треба да представе све особености града: панораме, уличну фотографију, аутентичне симболе града, споменике, значајна места и грађевине, старе делове града и културну баштину, становништво, биљни и животињски свет…Категорије су:

 •  Слике старе Јагодине:

Јагодина има богату традицију и културно наслеђе који сежу још у време око 5500 година пре нове ере. Први сачувани податак који сведочи о постојању српског насеља под именом Јагодина потиче с краја 14. века. Развој Јагодине као српске, хришћанске вароши кренуо је у првим деценијама 19. века. Дух старе Јагодине полако нестаје али се још увек може осетити у старим деловима града и некадашњем градском центру (Мала пијаца на пример). Представите стару Јагодину: очуване грађевине из ранијег периода, али и њихово пропадање и зуб времена који их нагриза, споменике, орнаменте и скулптуре на фасадама старих кућа, старе занатске радње, аутентичне симболе града, стара фабричка здања…Прикажите културно-историјску баштину нашег града како у афирмативном, тако и у критичком контексту.

 • Пејзажи новог града:

У последње две деценије Јагодина је постала и незаобилазно место на туристичкој мапи Србије. Развој града као туристичког центра покренуо је и промене у његовом изгледу. Представите данашњу Јагодину: панораму града, уличне пејзаже, уличну фотографију, туристичку зону, градску пијацу, паркове, градске фасаде…Дефинишите јединствени локални карактер Јагодине, оно што овај град чини особеним и препознатљивим.

 • Екологија:

Саставни део града је и биљни и животињски свет и станишта која они насељавају. Прикажите на својим фотографијама флору и фауну града или интеракцију локалне заједнице и њеног природног и еколошког окружења, однос између човека, животиња, природе и града како у афирмативном тако и критичком контексту.

 • Слободна:

Град и његова жива и нежива природа пружају много могућности да се сагледају на креативан начин. Ова категорија омогућава ауторима да сачине слободне композиције уз услов да фотографије одражавају особеност и јединственост Јагодине.

4 Посебни услови: Прихватају се само фотографије настале током 2021. и 2022. године. По жељи, аутор може додати назив фотографије и приложити кратак опис или локацију на којој је снимак настао. Фотографије деце и портрети деце биће прихваћени само уз приложену писмену сагласност родитеља и дозволу за објављивање фотографије. Уколико немате фото–апарат, жири ће узимати у обзир и фотографије начињене мобилним телефоном. У обзир долазе фотографије у боји, као и црно–беле, у дигиталном формату, док штампане фотографије неће бити узете у разматрање.

5 Дигитална обрада: Дозвољена је употреба стандардних процеса обраде фотографија (нпр. тонска вредност, контраст, осветљеност, боја, интензитет, температура светлости), минимално чишћење фотографија (попут уклањања прашине и мрља са сочива) те изрезивање фотографија, под условом да се не мења оно што је на фотографији. Претерано изрезивање фотографија може знатно смањити резолуцију. Другим речима, оно што је снимљено у датом тренутку мора бити верно приказано на фотографији. Вишеструка експозиција је дозвољена само ако су фотографије направљене на истом месту у минималном временском размаку. Композиције неколико различитих фотографија или материјали преузети из различитих фотографија, “sandwich” фотографије, те фотографије које су на било који начин састављене из више слика (попут технике HDR, припојене панораме, итд) ће бити дисквалификоване. Накнадно додавање или брисање људи, објеката, делова животиња, биљака, нежељених елемената, итд, са фотографија такође није дозвољено. Организатори задржавају право да од фотографа затраже RАW фајл. Све послате фотографије не смеју да садрже ознаке, потпис, иницијале, оквире, бордуре, логотипе или било коју другу референцу коју је учесник сам додао.

6 Оцена жирија: Све пристигле фотографије оцењиваће жири који се састоји од четири (4) члана:

 • Борис Аиро, професионални фотограф (Келн)
 • Јасмина Трајков, историчар уметности, музејски саветник (Завичајни музеј Јагодина)
 • Ђорђе Филиповић, дизајнер (Завичајни музеј Јагодина)
 • Милосав Брајковић, музејски фотограф (Завичајни музеј Јагодина)

7 Промоција најбољих фотографија: Након жирирања приспелих фотографија, изабрани снимци ће бити представљени на виртуелној изложби на сајту Завичајног музеја Јагодина (jagodina.museum) уз пратећи електронски каталог.

8 Ауторска права, обавезе и објављивање: Аутори фотографија морају бити носиоци права на фотографије пријављене на конкурс. Фотограф задржава ауторска права на фотографије у сваком тренутку, а његово/њено име ће бити исписано уз фотографију сваки пут када је фотографија објављена. Учешћем на конкурсу учесници прихватају услове конкурса и дају пристанак на објаву фотографија и њихово коришћење на сајту jagodina.museum без обавеза плаћања наканде, као и коришћење фотографија у сврху оглашавања изложби, како у публикацијама организатора тако и у штампи.

Молимо вас, прочитајте детаље о одрицању од одговорности пре слања фотографија:

Овим потврђујем да фотографија коју пријављујем на конкурс „Фотографија у музеју–ФУМ јесен 2022“ јесте моје оригинално дело и да нико не полаже ауторска права на њега те да ако полаже, да сам ја њихов једини носилац. Ову фотографију прилажем као израз сопствене креативности и разумем да ће она бити објављена као моје оригинално дело са мојим ауторским правима. Разумем да ће моја пријава бити предмет разматрања пре него што буде прихваћена на конкурс. Уколико је моја фотографија увредљива, на вештачки начин побољшана, уколико представља анимацију или је ниског квалитета, разумем да може бити дисквалификована. Фотографије деце и портрети деце биће прихваћени само уз приложену писмену сагласност родитеља и дозволу за објављивање фотографије. Пре објављивања најуспешнијих фотографија на сајту Завичајног музеја Јагодина, аутори фотографија ће бити обавештени о исходу конкурса путем електронске поште.

Календар конкурса

 • почетак: 15. август 2022.
 • затварање: 18. септембар 2022.
 • жирирање: 21. септембар 2022.
 • изложба и уручење награде: 30. септембар 2022.R

Пример тематских фотографија:

(фото: Ђорђе Филиповић)