Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пише: Душко Грбовић, музејски саветник

Српско историјско друштво формирано је 15. септембра 2023. године. Оснивачки скуп био је у Историјском музеју Србије у Београду. Председница друштва је проф. др Сузана Рајић са Филозофског факултета у Београду. Друштво представља покушај да се у једну струковну организацију укључе историчари који раде у просвети, установама културе, научним иституцијама. У активности око формирања друштва био је укључен и стручњак Завичајног музеја Душко Грбовић, музејски саветник. Друштво има две секције: секцију за просвету и секцију за архиве, библиотеке, музеје и заводе за заштиту споменика културе. Једна од активности која је у току је и формирање подружница.

У простору Завичајног музеја Јагодина 15. новембра 2023. године одржан је састанак на коме је формирана подружница за Расински и Поморавски округ. Састанку су присуствовали историчари који раде у просвети и институцијама културе. О активностима Српског историјског друштва говорили су Горан Васић, музејски саветник, запослен у Народном музеју Крушевац који је потпредседник друштва, члан Националног савета за културу Републике Србије, члан Надзорног одбора Музејског друштва Србије и Нинослав Станојловић, професор историје у ОШ „17. октобар“ из Јагодине који се налази на челу Секције за просвету поменутог друштва. Састанку су присуствовали и: Дејан Перић професор историје у ОШ „Бранко Радичевић“, Поповац, Владимир Орбовић, професор историје у ОШ „Милан Мијалковић“, Јагодина, Стефан Сретеновић, професор историје у ОШ „Радисав Никчевић“ у селу Мајур код Јагодине, Бранимир Челић, професор историје у ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Крушевца, Душко Грбовић, музејски саветник, Завичајни музеј Јагодина. За председника подружнице изабран је Бранимир Челић.