Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пише: Бранислав Цветковић, музејски саветник

У богатим фондовима нашег музеја особено место припада Збирци старе и ретке књиге чији садржај одражава како бурне историјске прилике тако и неславан менталитет балканске средине. У тој великој колекцији постоје различите групе предмета, стара српска штампана књига (издања до 1867), ретка српска штампана књига, стара и ретка инострана штампана књига, ретка српска периодика, српска издања издавана током ратних година, као и издања јагодинских штампарија и издавача.

Један од посебно вредних предмета јесте изузетно ретко издање, књижица малог формата 116 х 105 mm, са сивим брошираним повезом. Изложена је и на сталној поставци Музеја а садржи Закон о одржању народног благостања (у пројекту пред Н. Скупштином). Прво издање, штампан у Уметничкој Штампарији Адама Глигоријевића и Сина која се некада налазила на месту зграде потоњег Трговачког дома (тј. Радничког универзитета) у улици Максима Горког. Реч је о примерку који је приспео у музејски фонд као поклон Дубравке Брили, кћерке Густава Брилија, вишегодишњег управника Музичке школе у Јагодини, унуке Милана Тодоровића, директора Јагодинске гимназије и потомка левачког кнеза Милоја Теодоровића.

Сам законски предлог, како стоји у предговору књижице, припремили су 14. децембра 1914. године четворица народних посланика Драгутин Пећић, Живојин А. Златановић, Сретен С. Милосављевић и Илија Анђелковић. Издање је штампано током 1915. године након првих војних успеха а пре повлачења српске војске кроз Албанију. Првопотписани Драгутин Пећић (1871–1948) био је најпре јагодински адвокат, а после окончања Првог светског рата и више пута министар у владама Краљевине Југославије. Представу о Пећићу допуњује још један музејски предмет, снимак с прославе његове веридбе из 1900. године, из Збирке фотографије до 1941.

Предлог закона предвиђао је умањење кирија, пореза, приреза, камата и главница погођеном становишту и фирмама, као и надокнаду штете услед губитка имовине и уништавања имања. Такође, текст регулише и питања ратних осигурања и жалби, те предлаже да за његову примену и спровођење министри финансија, привреде и правде донесу посебан правилник. У последњем 49. члану стоји да ће закон постати пуноважан чим га потпише Краљ. У овом тренутку познато је да, осим нашег Музеја, само Народна библиотека Србије поседује још један примерак овог ретког издања.

Преузмите у ПДФ-у
Драгутин Пећић