Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Захваљујући подршци Министарства културе и информисања Републике Србије из штампе је крајем прошле године изашало наше ново репрезентативно издање „Водич кроз Завичајни музеј Јагодина“.

Ова публикација пружа најважније податке о музеју и збиркама, али и о делатности музеја уопште. Као вид презентације музејске грађе посебно издваја и истиче најзначајније предмете које Музеј чува, формирајући тако слику о музејском фонду, музејском раду, основним циљевима и мисији Музеја.

У уводном делу представљен је пут који је Завичајни музеј прошао од оснивања 1954. године и скромних почетака када је радио као одељење у оквиру Архива. Истакнут је ентузијазам и енергичност првог управника Музеја Душана Дује Вукићевића (1897–1969) да постави темеље музејске делатности у Јагодини упркос свим тешкоћама у раду на које је наилазио. Издвајањем од Архива, добијањем зграде у којој ће бити смештен и проширивањем стручног кадра, Завичајни музеј Јагодина је добио услове да се развија на пољу изложбеног, истраживачког и педагошког рада. По обиму прикупљене грађе, њеном значају и стручним и научним резултатима оствареним у истраживању прошлости и културе града и средњег Поморавља, Завичајни музеј Јагодина се данас налази у групи истакнутих установа културе у Србији. Од 2021. године има и територијалну надлежност за град Јагодина и територију општина Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја.

„Водич кроз Завичајни музеј Јагодина“ упознаје читаоце и са зградом у којој је музеј смештен од 1981. године, а која је и сама споменик културе. Дело је српског архитекте Момира Коруновића, а саграђена је 1935. године за потребе Соколског дома.

Након уводног дела, налази се каталог са најзначајнијим предметима свих пет одељења Музеја: Природњачког, Археолошког, Етнолошког, Историјског и Уметничког. Представљено је 178 најзначајнијих предмета из музејских збирки. Каталошки део је одрађен на српском и енглеском језику, а књига има и резиме на енглеском језику.

Штампањем овог водича обезбедили смо целовитост пружања и преношења информација посетиоцима музеја. Ова публикација такође може бити од изузетног значаја ученицима основних и средњих школа и студентима Педагошког факултета приликом припрема семинарских радова, школских пројеката и испита.

„Водич кроз Завичајни музеј Јагодина“ привлачи својим изузетним дизајном, обима је 200 страна, а штампан је у тиражу од 1.200 примерака у штампарији „Златна књига“ у Јагодини. Може се купити у сувенирници Музеја.