Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

У недавно објављеном зборнику радова посвећеном истакнутом српском археологу др Марку Поповићу и водећем сараднику Археолошког института у Београду публикован је и чланак Бранислава Цветковића, музејског саветника Завичајног музеја Јагодина. Овај текст доноси резултате истраживања само једног дела Трсатског реликвијара, с посебним освртом на напрсни крст и нарочит историјски контекст појаве моштију новомученика на овом сложеном култном предмету који је садржајем и историјским пореклом најтешње повезан за припаднике српске владарске династије Бранковић из друге половине 15. века. Цветковић је дуже време проучавао овај раскошни реликвијар из збирке Фрањевачког самостана на Трсату код Ријеке на терену и у оквиру научног пројекта током стипендираног боравка у Византолошком центру Дамбартон Оукс у Вашингтону (САД), након чега је објављена посебна монографска студија као последње издање нашег Музеја.