Skip to content Skip to footer

СРЕДЊОВЕКОВНА ЗБИРКА

Средњовековна збирка у свом саставу има око 2000 предмета са територије Средњег Поморавља, Ресаве и Левча, у хронолошком распону од 6. до 18. века. У питању је посуђе, оруђе, оружје, накит, предмети личне побожности, док нумизматички материјал чини посебну збирку. Oву територију на раскршћу важних комуникација нису мимоишли бурни историјски догађаји који су потресали Балкан од Велике сеобе народа до османских освајања, о чему сведочи више од 200 регистрованих археолошких локалитета из тог периода.

Почеци истраживања и прикупљања предмета материјалне културе средњег века везују се за ране шездесете године прошлога века, када  су предузета опсежна рекогносцирања територије општина Јагодина, Рековац и Параћин. Тих година збирка је увећана изузетним примерцима оружја, међу којим се истичу примерци витешких дворучних мачева из околине манастира Каленић и Томић, као и накита, керамичких посуда и новца. Почетком седамдесетих година прошлог века у музеј стижу и налази са првих археолошких истраживања средњовековних локалитета подно утврђења Петрус, унутар сакралне целине у клисури реке Црнице код Параћина. У оквиру пројекта „Средњовековна жупа Белица“ од 1985-1988. године спроведена су археолошка ископавања локалитета „Јеринин град“ на тромеђи  Старог села, Белице и Горњег Мишевића код Јагодине. Откривени су значајни архитектонски остаци, а приновљени покретни материјал  (предмети од керамике, метала, камена, кости, рога и стакла) обогатио је Средњовековну и Античку збирку.  У оквиру заштитних  ископавања  спроведених 1980-тих и 1990-тих година  на вишеслојним локалитетима у Багрдану, Мајуру и „Пањевачком риту“ у Јагодини  истражени су и делови средњовековних насеља, међу којима су  и словенска насеља 7, 9. и 11. века.

Збирку сукцесивно обогаћују налази са истраживања Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу, међу којима се истичу предмети откривени ископавањима гробне цркве истакнутог велможе Хребељана на локалитету „Манастирак“ код Рековца 2006. године. Најбројнији део инвентара Средњовековне збирке чине налази са систематских истраживања манастира Манасија, која је од 2005-2018. године спровела екипа Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду. Богат теренски инвентар пронађен унутар манастирских бедема, у цркви и порти овог значајног споменика културе који се од 2010. године налази на тентативној листи UNESCO-а, чини око 1300 предмета од керамике, метала, камена, стакла, кости и рога.

Археолошким ископавањима на локалитету „Јеринин град“ у Војсци од 2012-2018. године у оквиру пројекта „Археолошко наслеђе Свилајнца“, откривен је велики број предмета како Античке, тако и Средњовековне збирке (посуђе, оружје, оруђе, предмети од кости и рога, накит).

Кустос збирке: Смиљана Додић